LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 4051    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2973
ID4051  
LaikotarpisXIX a.– XX a.  
PavardėOleka / Hollak  
VardasSaliamonas  
Gimė1835 12 21  
Mirė1920  
Gimimo vietaŽiliai  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija; Varšuvos dvasinė akademija  
Mokslo laipsnisKandidatas  
Šventimų datakunigo: 1856 02 02        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų  
Bažnytinės pareigos ir garbės vardaiKapitulos narys  
ParapijaSeinai, Lipnikai (Lipniki), Pšytulai (Pszytuły), Lukšiai, Griškabūdis, Naumiestis  
AprašasValstiečių kilmės. Gimė Žilių kaime Griškabūdžio parapijos. (Marijampolės aps.). Marijampolės apskrities mokykloje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1850 m. rugsėjo 20 d. Studijavo Varšuvos dvasinėje akademijoje, teologijos kandidatas. Kunigu įšventintas 1856 m. vasario 2 d. 1856–1866 m. buvo Seinų kunigų seminarijos profesorius, katedros vikaras. 1866 m. caro valdžios pašalintas iš Seinų seminarijos. Buvo vikaru Lipnikų, Pšytulų parapijose. 1870 m. Lukšių parapijos vikaras. 1871–1878 m. Griškabūdžio filijos vikaras rektorius. 1877–1880 m. Seinų katedros kapitulos garbės kanauninkas, prosinodinis teisėjas. Nuo 1878 m. Naumiesčio parapijos administratorius (klebonas) ir Naumiesčio dekanato dekanas. Naumiesčio parapijos klebonu buvo iki mirties. 1880–1885 m. Seinų katedros kapitulos garbės kanauninkas, Naumiesčio parapijos administratorius, Naumiesčio dekanas, Seinų kunigų seminarijos provizorius. 1885–1893 m. Seinų katedros kapitulos tikrasis kanauninkas, Namiesčio parapijos administratorius, Naumiesčio dekanas, seminarijos provizorius. 1893 m. paskirtas Seinų katedros kapitulos prelatu. 1893–1902 m. Seinų katedros kapitulos prelatas kustošas, Naumiesčio dekanas ir parapijos kuratas, seminarijos provizorius. Nuo 1902 m. Seinų katedros kapitulos prelatas archidiakonas. 1902–1914 m. Seinų katedros kapitulos prelatas archidiakonas, Naumiesčio dekanas ir parapijos kuratas (klebonas), seminarijos provizorius. 1910–1920 m. kapitulos dekanas. Apdovanotas Šv. Vladimiro 3-čio laipsnio ordinu. Bedradarbiavo „Przegląd katolicki“. Prieš 1863 m. sukilimą dalyvavo žygiuose, kurio dalyviai dainavo patriotines dainas. Savo pamoksluose ragino žmones dalyvauti sukilime ir dalyvavo Suvalkų klebono kun. Petro Pauliaus Vežbovskio rengiamuose pasitarimuose sukilimo reikalais. Mirė Naumiestyje.  
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1854–1920; Jonas Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos istorija. II-asis leidimas..., p. 661–663. Pralato Salemono Oleko sekundicijos, Šaltinis, 1906, Nr. 10, p. 149; Lietuvių enciklopedija, t. 21, p.75, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915. Opracował Paweł Kubicki, Część pierwsza, t. 3, Sandomierz, 1933, p. 307; Witold Jemielity, Księża diecezji Augustowskiej, czlyli Sejneńskiej, ukarania za udział w powstaniu styczniowym, Rocczniki Teologiczno-Kanoniczne, 1975, t. 22, zeszyt 4, p. 121.
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 104.
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn