LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 3498    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 5291
ID3498  
LaikotarpisXIX a.– XX a.  
PavardėČėsna / Czesnas  
VardasStanislovas  
Gimė1864 05 08  
Mirė1954 09 15  
Gimimo vietaMeškučiai  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1887 06 19        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų/Vilkaviškio  
ParapijaŠventežeris, Balbieriškis, Marijampolė, Sasnava  
AprašasValstiečių kilmės. Gimė Meškučių k. Keturvalakių parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m. liepos 4 d. Kunigu įšventintas 1887 m. birželio 19 d. 1887–1891 m. Šventežerio parapijos vikaras. 1891–1893 m. Balbieriškio parapijos vikaras. 1893–1899 m. Marijapolėje laikinai. 1999–1904 m. Sasnavos koplyčios kapelionas. Nuo 1904 m. rugsėjo 30 d. Sasnavos filijos vikaras rektorius ir Sasnavoje išbuvo iki mirties. 1904– 1915 m. Sasnavos filijos vikaras rektorius.1922–1949 m. Sasnavos parapijos klebonas. Iš Sasnavos klebono pareigų atleistas 1949 m. rugsėjo 23 d. ir paskirtas Sasnavos bažnyčios rezidentu-altaristu. 1951 m. birželio 1 d. paskirtas Sanavos bažnyčios altaristu-išlaikytiniu su vikaro teisėmis. „Bažnytiniuose patarnavinuose prilyginamas esi vikarui“. Šventežeryje platino lietuviškas maldaknyges. Kunigaudamas Marijampolėje palaikė ryšius su „Sietyno“ draugija. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje ir atskirai Nemo slapyvardžiu išspausdino knygelę „Kaip galima išgelbėti Lietuvą“.  
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1888–1939; Lietuvių enciklopedija, t. 4, p. 176; Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Vilnius, 2004, p. 103–104.
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 106; LVIA, f. 1010, ap. 1, b. 1376; Vilkaviškio vyskupijos archyvas, Č-003 (Kun. S. Čėsnos asmens byla, 1948–1951.)
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn