LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 3424    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2973
ID3424  
LaikotarpisXIX a.  
PavardėBanevičius / Baniewicz  
VardasSebastijonas  
Gimė1816 01 08  
Mirė1888 07 03  
Gimimo vietaVaitiekupiai  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1840 08 09        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų (Augustavo)  
ParapijaVeisiejai, Adomavičiai (Adamowicze), Aukštoji Panemunė, Alytus  
Represijosiki 1915 m. (caras)  
AprašasValstiečių kilmės. Gimė Vaitiekupių k. Sintautų parapijoje (Marijampolės aps.). Seinų gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1836 m. rugsėjo 20 d. Kunigu įšventintas 1840 m. rugpjūčio 9 d. 1840–1841 m. buvo Veisėjų parapijos vikaru. 1842 m. Adomavičių parapijos vikaras ir juo buvo 1863 m. Kaltintas, kad dalyvavo sukilime. Konkretūs kaltinimai nepateikti. Buvo suimtas, bet paleistas laiduojant dvasinei vyresnybei. 1870 m. jau Adomavičių parapijos administratorius (klebonas) ir juo buvo iki 1875 m. 1875–1876 m. Aukštosios Panemunės parapijos rezidentas. 1876–1887 m. Alytaus parapijos administratorius (klebonas). Alytaus klebonas kun. S. Banevičius 1881 m. sumokėjo 20 rb baudą už neleistiną išvyką į Ūdrijos parapiją į atlaidus. Mirė būdamas Alytaus parapijos administratoriumi (klebonu).  
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1841–,1888; P[ranciškus] A[ugustaitis], Seinų dijecezijos bažnyčių monografija, Vadovas, 1912, Nr. 45, p. 72; Jonas Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos istorija. II-asis leidimas..., p. 381; Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915. Opracował Paweł Kubicki, Część pierwsza, t. 3, Sandomierz, 1933, p. 341.
Archyvai: LVIA, f. 1009, ap. 7, b. 218 (Byla apie turtą, užrašytą Alytaus parapijos bažnyčiai, po kun. S. Banevičiaus mirties, 1888–1890); LVIA, f. 438, ap. 1, b. 1486, l.22 (Dėl dalyvavimo 1863 m. sukilime.)
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn