LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 1878    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2987
ID1878  
Nr.11115  
LaikotarpisXIX a.– XX a.  
PavardėPaukštys  
VardasBronius  
Gimė1897 02 15  
Mirė1966 12 17  
Gimimo vietaKurynės k.  
IšsilavinimasKita; Studijos Vakarų Europoje  
Šventimų datakunigo: 1935 07 07        
Dvasininko statusasKunigas  
VienuolijaSalezietis  
VyskupijaKauno; Seinų/Vilkaviškio  
ParapijaSaldutiškio, Kauno Įgulos, Švč. Trejybės, Alytaus II, Simno  
Represijos1944-1953 m. (Stalinas)  
AprašasG. Kurynės k. Lekėčių vals. Šakių aps. Mokėsi Lekėčių prad. m–loje, baigė Kauno prog–ziją, 1915 pradėjo dirbti mokytoju. 1918 baigė mokytojų kursuose Kaune, vėl dirbo mokytoju Švediškių, Jankų prad. m–lose. 1925–1928 mokėsi Este saleziečių licėjuje (Italija), 1935 baigė Turino Filosofijos instituto Teologijos f–tą. 1935 07 07 Turine įšventintas kunigu. 1935–1936 Turine redagavo „Saleziečių žinias“, 1936–1938 buvo Vytėnų saleziečių vienuolyno prefektas, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą vidurinėje m–loje, 1939–1940 dirbo Saldutiškio klebonu, 1940–1942 buvo Kauno Įgulos bažnyčios rektorius, 1942–1946 – Kauno Švč. Trejybės bažnyčios klebonas. 1946 08 05 buvo suimtas, apkaltintas ryšiais su pogrindžiu, 1947 02 25 SSRS Aukšč. Teismo Karo kolegijos sprendimu nubaustas 10 m. bausme (5 m. suvaržant pilietines teises bei konfiskuojant turtą), ją atliko Omske. 1956 04 paleistas, 1956–1957 Alytaus II bažnyčios altaristas, vėliau dėl sveikatos kunigų pareigų nėjo. 1964 paskirtas į Simną vikaru. Mirė Kauno klinikose, palaidotas Sutkų kapinėse. Už žydų gelbėjimą II Pasaulinio karo metais jam suteiktas Pasaulio teisuolio vardas.
 
Šaltiniai ir literatūraLit.: K. Juknevičius, Gelbėjęs kitataučius, XXI amžius, 1992, nr. 14, p. 3; Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyvas, f. 1, ap. 14, b. P–004, t. 1; B. Paukščio ir kt. baudžiamoji byla, LYA, f. K 1, ap. 58, b. 46373/3, t. 1.

 
Įr. autorius, redaktoriaidr. R. Laukaitytė  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=11115  
aukštyn