LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 1871    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2973
ID1871  
Nr.10958  
LaikotarpisXX a.– XXI a.  
PavardėInkratas  
VardasVincentas  
Gimė1916 12 22  
Mirė2003  
Gimimo vietaSkardupių k.  
IšsilavinimasKita; Kauno VDU Teologijos fakultetas  
Mokslo laipsnisDaktaras; Licenciatas  
Šventimų datakunigo: 1943 05 02        
Dvasininko statusasKunigas  
VienuolijaMarijonas  
VyskupijaPanevėžio; Seinų/Vilkaviškio; Vilniaus  
ParapijaVilniaus šv. Ignoto, Panevėžio Švč. Trejybės, Linkuvos, Vabalninko, Karsakiškio, Papilio, Tauragnų, Viešintų, Marijampolės  
AprašasG. Skardupių k., tuometiniame Keturvalakių vals. Vilkaviškio aps. 1927 baigė Skardupių pradinę m–lą, 1938 – Marijampolės marijonų g–ziją. 1935 buvo priimtas į marijonų kongregaciją. 1938–1940 studijavo Kaune marijonų filosofijos kursuose, 1940 įstojo į Teologijos f–tą. 1943 05 02 vyskupo V. Brizgio įšventintas kunigu. Po metų įgijo teologijos licenciato laipsnį (už mokslinį darbą „Eucharistijos reikšmė Bažnyčioje“). 1943–1946 dirbo Šv. Gertrūdos bažnyčioje Kaune ir kartu 1944–1945 buvo Raudonojo Kryžiaus ligoninės kapelionas, 1946 įgijo teologijos daktaro laipsnį (disertacija: „Kas yra Bažnyčia pagal apaštalą šv. Paulių?“). 1946–1948 buvo Vilniaus šv. Ignoto, 1948–1949 – Panevėžio Švč. Trejybės, 1949–1951 – Linkuvos, 1951–1952 – Vabalninko bažnyčių vikaras. 1952 paskirtas administratoriumi į Karsakiškį, 1954 iškeltas į Papilį. 1967–1974 – Tauragnų, 1974–1990 –– Viešintų klebonas. 1990 sugrįžo į Vilkaviškio vyskupiją, buvo paskirtas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristu, 1993 perkeltas altaristu į Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo baziliką, kur iki mirties gyveno marijonų namuose. Palaidotas senosiose miesto kapinėse, marijonų kapavietėje.
 
Šaltiniai ir literatūraLit.: Mirė kun. Vincas Inkratas MIC (1916–2003), Bažnyčios žinios, 2003, Nr. 20; Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyvas, f. 1, ap. 14, b. I–002.

 
Įr. autorius, redaktoriaidr. R. Laukaitytė  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=10958  
aukštyn