LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 1507    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 5291
ID1507  
Nr.11184  
LaikotarpisXX a.  
PavardėSamuolis  
VardasSaliamonas  
Gimė1915 04 29  
Mirė1987 10 23  
Gimimo vietaSparvinių k.  
IšsilavinimasVilkaviškio seminarija  
Šventimų datakunigo: 1940 06 09        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų/Vilkaviškio  
ParapijaSlavikų, A. Panemunės, Gižų, Vilkaviškio, Žvirgždaičių, Simno, Šakius  
Represijos1944-1953 m. (Stalinas)  
AprašasG. Sparvinių k. Griškabūdžio vals. 1935 baigė Šakių g–ziją, 1940 – Vilkaviškio seminariją (besimokydamas ėjo seminarijos vargonininko pareigas), 1940 06 09 įšventintas. Buvo paskirtas Slavikų vikaru, 1941 10 pasiųstas vikarauti pas dėdę prel. Aleks. Grigaitį į A. Panemunę. Nuo 1944 06 tapo savo dėdės kun. Jono Grigaičio vikaru Gižuose. 1945 06 paskirtas Vilkaviškio vikaru, 1946 08 – Žvirgždaičių vikaru. Ten 1949 08 20 buvo suimtas, apkaltintas antisovietine agitacija prieš kolūkius. 1949 11 12 Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų ministro nubaustas 10 m. bausme pataisos darbų lageryje. 1956 07 iš lagerio paleistas panaikinus teistumą. 1956 08 paskirtas Simno parapijos altaristu, 1967 04 perkeltas į Šakius altaristu. Mokėjo keletą kalbų, buvo mėgiamas nuodėmklausys. Žuvo autoavarijoj vežamas pas ligonį, palaidotas Šakių bažnyčios šventoriuje. Vyskupo Juozo Žemaičio brolis.
 
Šaltiniai ir literatūraLit.: A. a. kun. Saliamonas Samuolis, Katalikų kalendorius žinynas, 1989, p. 141–142; S. Samuolio baudžiamoji byla, LYA, f. K 1, ap. 58, b. P 11943; Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyvas, f. 1, ap. 14, b. S–004; S. Samuolio Tarnybos lapas, 1937 10 30, LCVA, f. 391, ap. 4, b. 368, l. 76–77.

 
Įr. autorius, redaktoriaidr. R. Laukaitytė  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=11184  
aukštyn