LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 1299    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2973
ID1299  
Nr.10976  
LaikotarpisXX a.  
PavardėJaudegis  
VardasAlbinas  
Gimė1906 10 14  
Mirė1993 12 27  
Gimimo vietaŠilsodžio k.  
IšsilavinimasVilkaviškio seminarija; VDU TFF  
Šventimų datakunigo: 1932 05 29        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų/Vilkaviškio  
ParapijaBartininkų, Kalvarijos, Sangrūdos, Šakių, Kauno Vytauto Didžiojo, Leipalingio, Miroslavo, A. Panemunės, Igliaukos, Ąžuolų Būdos, Kazlų Rūdos  
AprašasG. Šilsodžio k. Gražiškių vals. Vilkaviškio aps. Baigė Šilsodžio prad. m–lą, mokėsi Vilkaviškio (1–6 kl.) ir Marijampolės Rygiškių Jono (7–8 kl.) g–zijose. Pastarąją baigęs 1928 įstojo į vyskupijos seminariją, veikusią Gižuose. 1932 baigė seminariją, 05 29 buvo įšventintas kunigu, paskirtas Bartininkų vikaru, 1935–1939 buvo Kalvarijos vikaru. 1939–1940 mokėsi VDU TFF, 1941–1944 buvo Lazdijų g–jos kapelionas, 1944–1948 Sangrūdos klebonas, 1948–1950 – Šakių klebonas ir dekanas. 1950 paskirtas Kauno seminarijos prokuratoriumi ir dėstytoju (1952 – ir Vytauto Didžiojo bažnyčios rektoriumi, 1954 – arkikatedros vikaru). 1960 atleistas iš seminarijos už vaikų katekizavimą, paskirtas Leipalingio klebonu ir Veisiejų dekanu, 1963 – Miroslavo klebonu, 1973 – ir Alytaus dekanato dekanu. 1977 apsigyveno A. Panemunėje kaip altaristas, gydėsi. 1978 persikėlė į Igliauką altaristu, 1979 pasiprašė skiriamas klebonu į klebono neturėjusią Ąžuolų Būdos parapiją. 1981 paskirtas Kazlų Rūdos klebonu, ten mirė ir bažnyčios šventoriuje palaidotas.
 
Šaltiniai ir literatūraLit.: A. Gustaitis, A. a. Kun. Albinas Jaudegis, Katalikų kalendorius žinynas 1995, p. 64–66; Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyvas, f. 1, ap. 14, b. J–007.

 
Įr. autorius, redaktoriaidr. R. Laukaitytė  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=10976  
aukštyn