LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 1240    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 5291
ID1240  
Nr.10917  
LaikotarpisXIX a.– XX a.  
PavardėDraugelis  
VardasVladislovas  
Gimė1880 09 27  
Mirė1940 01 24  
Gimimo vietaŽiūrių–Gudelių k.  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1903 10 25        
Dvasininko statusasKunigas  
VienuolijaMarijonas  
VyskupijaKita; Seinų/Vilkaviškio  
ParapijaSasnavos, Marijampolės, JAV  
AprašasG. Žiūrių–Gudelių k. Paežerių vals. Vilkaviškio aps. 1898 baigė Marijampolės g–zijos 5 kl., įstojo į Seinų seminariją, 1903 10 25 įšventintas kunigu. Buvo Sasnavos vikaras, nuo 1908 vadovavo įvairioms Marijampolės katalikų org–joms. I Pasaulinio karo metais evakavosi į Ukrainą, buvo Lietuvių centrinio komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti įgaliotinis Chersono, Tauridės ir Besarabijos gub. 1917 Petrapilio Lietuvių seimo dalyvis. 1918–1921 gyveno Ananjeve, dėstė religiją vietos g–zijose. Į Lietuvą grįžo 1921, dirbo Ūkininkų sąjungoje. 1922 įstojo į marijonų kongregaciją, 1925 išvyko į JAV, su misijomis lankė lietuvių kolonijas. Nuo 1926 administravo savaitraštį „Draugas“, dirbo lietuvių parapijose, 1932–1933 redagavo „Laivą“, bendradarbiavo lietuvių laikraščiuose.
 
Šaltiniai ir literatūraLit.: Lietuvių enciklopedija, t. V, p. 174; Dvidešimt penkerių metų kunigavimo sukaktuvės, Šaltinis, 1928, nr. 40. p. 642; Kun. L. Draugelio MIC sidabrinį kunigystės jubiliejų paminint, 1903–1928, Chicago, 1929, 16 p.; Per. Dovydaitis, Kun. L. Draugelis, Tiesos kelias, 1940, nr. 3.

 
Įr. autorius, redaktoriaidr. R. Laukaitytė  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=10917  
aukštyn