LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 1229    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 5291
ID1229  
Nr.10906  
LaikotarpisXX a.  
PavardėDeltuva  
VardasAlbinas  
Gimė1917 09 26  
Mirė1999 06 12  
Gimimo vietaIngavangio k.  
IšsilavinimasVilkaviškio seminarija; VDU TFF  
Šventimų datakunigo: 1940 06 15        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų/Vilkaviškio  
ParapijaLeipalingio, Patilčių, Sudargo, Veisiejų, Sasnavos, Patilčių  
Represijos1944-1953 m. (Stalinas)  
AprašasG. Ingavangio k. Šilavoto parapijoje. 1926 baigė Šilavoto prad. m–lą, 1934 – Prienų g–ziją, 1934–1939 mokėsi Vilkaviškio kunigų seminarijoje, 1939–1940 – VDU TFF. Kunigu įšventintas 1940 06 15, paskirtas Leipalingio vikaru (1941–1944 buvo ir prog–zijos kapelionas), 1945–1950 buvo Leipalingio klebonas ir dekanas. 1950 suimtas, už antisovietinę agitaciją nuteistas 10 m. pataisos darbų lageryje bausme. 1956 paleistas į laisvę, 1956–1959 buvo Patilčių klebonas. 1959–1969 – Sudargo, 1969–1976 – Veisiejų, nuo 1976 – Sasnavos ir Patilčių klebonas. 1985 paskirtas Vilkaviškio vyskupijos tribunolo prosinodiniu teisėju ir Kunigų tarybos nariu. 1990 jam suteiktas monsinjoro titulas. Nuo 1998 buvo Sasnavos parapijos altaristas. Buvo persekiojamas už darbą su jaunimu, 8 metus vadovavo slaptų moterų vienuolių studijų grupei Kaune. Palaidotas Sasnavos bažnyčios šventoriuje.
 
Šaltiniai ir literatūraLit.: Mirė mons. Jubil. Albinas Deltuva (1917–1999), Bažnyčios žinios, 1999, nr. 12; Ses. Loreta Marija Teresė [L. Paulavičiūtė], "Negalima mylėti to, ko nepažįsti", Kryžiaus ir meilės kelias, p. 135; A. Jarmala, Čia mūsų šaknys, K., 2004, p. 111-134; Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyvas, f. 1, ap. 14, b. D–003.

 
Įr. autorius, redaktoriaidr. R. Laukaitytė  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=10906  
aukštyn