LKMA logoLKMA Fontes historiae Lituaniae

Volume XI

Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai 1611–1651 m. Fontes Historiae Lituaniae, vol. XI, Vilnius, 2011

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką