LKMA logoLKMA Fontes historiae Lituaniae

Volume X

Žemaičių vyskupijos vizitacija 1675–1677 m. Fontes Historiae Lituaniae, vol. X, Vilnius, 2011

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką