LKMA logoLKMA Fontes historiae Lituaniae

Volume IX

Pabaisko dekanato vizitacija 1782–1784 m. Fontes Historiae Lituaniae, vol. IX, Vilnius, 2010

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką