LKMA logoLKMA Fontes historiae Lituaniae

Volume VIII

Ukmergės dekanato vizitacija 1784 m. Fontes Historiae Lituaniae, vol. VIII, Vilnius, 2009

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Įvadas
  
Ukmergės dekanato vizitacija 1784 m.
  
Ukmergės parapija
  
Kavarsko parapija
  
Vidiškių rezidencija
  
Kurklių parapija
  
Žeimių parapija
  
Taujėnų filija
  
Siesikų parapija
  
Kėdainių parapija
  
Apytalaukio parapija
  
Deltuvos parapija
  
Šėtos parapija
  
Ramygalos parapija
  
Pumpėnų parapija
  
Senojo Panevėžio parapija
  
Naujamiesčio parapija
  
Traupio parapija
  
Vadoklių parapija
  
Raguvos parapija
  
Pagirių parapija
  
Troškūnų bernsrdinų vienuolynas
  
Anykščių parapija