LKMA logoLKMA Bažnyčios istorijos studijos

Tomas IX

LKMA Metraštis, t. XL, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, IX: GANYTOJAI IR BROLIAI: BIOGRAFISTIKOS PERSPEKTYVA, Vilnius: LKMA, 2018.

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Sudarytojo pratarmė
 Rimvydas Petrauskas
Albertas Radvila: pirmas didikas Vilniaus vyskupo soste
Kun. Kęstutis Smilgevičius
Kardinolas Jurgis Radvila (1556–1600): galia katalikybės tapsmo ir sklaidos tarnystėje
 Liudas Jovaiša
Eustachijus Valavičius: neįvertinto herojaus curriculum vitae
 Vilma Žaltauskaitė
Vyskupo kontrolės laikas: Vilniaus vyskupijos vyskupas ir dvasininkai 1883–1885 m.
 Mintautas Čiurinskas
1514 m. spalio 20 d. Gniezno arkivyskupo Jono Laskio laiškas: vienas ankstyviausių šv. Kazimiero hagiografinių šaltinių ir kanonizacijos proceso pradžia
1514 m. spalio 20 d. Gniezno arkivyskupo Jono Laskio laiškas
 Darius Baronas
Mažesniųjų brolių konventualų memorialo tekstas ir kontekstas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mirusiųjų knygos XVI–XVIII a.
  
Publikacijos
 Vytautas Ališauskas
Ankstyvieji Vilniaus vyskupų informaciniai procesai (iš Pauliaus Jatulio archyvo)
 Darius Baronas
Lenkijos pranciškonų provincijos 1580–1598 m. kapitulų sprendimai – Lietuvos Bažnyčios istorijos šaltinis