LKMA logoLKMA Bažnyčios istorijos studijos

Tomas VII

LKMA Metraštis, t. XXXVIII, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, VII: ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS IR KRIKŠČIONYBĖ ŽEMAITIJOJE: ŠEŠIŲ ŠIMTMEČIŲ ISTORIJA, Vilnius: LKMA, 2014.

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką