LKMA logoLKMA Bažnyčios istorijos studijos

Tomas VI

LKMA Metraštis, t. XXXVII, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, VI: KRIKŠČIONYS IR NEKRIKŠČIONYS KITI = CHRISTIANS AND THE NON-CHRISTIAN OTHER, Vilnius: LKMA, 2013.

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką