LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 4074    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2972
ID4074  
LaikotarpisXIX a.– XX a.  
PavardėSederevičius arba Sederavičius, Sidaravičius / Sidorowicz  
VardasMartynas  
Gimė1829 11 09  
Mirė1907 03 07  
Gimimo vietaPlėgai  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1858 11 27        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų  
ParapijaAlvitas, Griškabūdis, Šakiai, Sudargas  
AprašasValstiečių kilmės. Gimė Plėgų k. Lukšių parapijoje. Marijampolės apskrities mokykloje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1855 m. rugsėjo mėn. Kunigu įšventintas 1858 m. lapkričio 27 d. 1859–1863 m. buvo Alvito parapijos vikaru.1866 m. Griškabūdžio filijos vikaras. 1870 m. jau Šakių parapijos vikaras ir juo buvo iki 1873 m. Seinų vyskupo 1873 m. rugpjūčio 17/29 d. raštas Lenkijos Karalystės vietininkui, kad paskyrė Martyną Sederevičių Sudargo parapijos administratoriumi (klebonu). 1873–1899 m. Sudargo parapijos administratorius (klebonas). 1899–1907 m. emeritas Sudargo parapijoje. Knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, religinių raštų leidėjas, vertėjas. Mirė Sudarge.  
Šaltiniai ir literatūraLit.: 1860–1908; Pranciškus Augustaitis, Seinų dijecezijos bažnyčių monografija, Vadovas, 1911, Nr. 32, p. 377; J. Matijošaitis, Knygnešių tėvas kun. Martynas Sederevičius, Kaunas, 1932; Jonas Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos istorija. II-asis leidimas..., p. 648–653; Lietuvių enciklopedija, t. 27, p. 378–380; Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Vilnius, 2004, p. 414.
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 89, 218; Seinų vyskupijos kunigų sąrašas, 1866, LVIA, f. 1073, ap. 1, b. 548, l. 38–55.
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn