LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 3690    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2973
ID3690  
LaikotarpisXIX a.– XX a.  
PavardėLeonavičius / Leonowicz  
VardasSilvestras  
Gimė1843 12 16  
Mirė1917 02 18  
Gimimo vietaLeckava  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1869 09 02        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų  
ParapijaVeisiejai, Vilkaviškis, Naumiestis, Šunskai, Krosna, Vygriai, Meteliai, Silvanovcai (Sylwanowce), Pajevonys, Aukštoji Panemunė, Balbieriškis, Lukšiai  
Represijosiki 1915 m. (caras)  
AprašasValstiečių kilmės. Gimė Leskavos k. Klebiškio gminoje (Marijampolės a.). Mokėsi privačiai. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1864 m. spalio 1 d. Kunigu įšventintas 1869 m. rugsėjo 2 d. Po šventimų laikinai buvo Veisiejų parapijosvikaras. Seinų vyskupijos administratoriaus 1871 kovo 1/13 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė Vilkaviškio parapijos vikaru ir juo buvo iki iki 1872 m. rugsėjo 30 d. Seinų vyskupijos administratoriaus 1872 m. rugsėjo 19/spalio 1 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė Naumiesčio parapijos vikaru ir juo buvo iki 1875 m. Seinų vyskupo P. P. Viežbovskio 1875 m. sausio 1/13 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė kun. S. Leonavičių Šunskų filijos vikaru. 1876 m. Šunskų filijos vikaras. Seinų vyskupo P. P. Viežbovskio 1876 m. sausio 3/15 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė kun. S. Leonavičių Krosnos parapijos vikaru. Seinų vyskupo P. P. Viežbovskio 1876 m. birželio 1/13 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė kun. S. Leonavičių Vygrių parapijos vikaru ir juo buvo iki 1880 m. 1880–1883 m. buvo Metelių vikaru. 1883–1884 m. Hožos arba Silvanovcų parapijos administratorius. Varšuvos generalgubernatorius savo raštu Seinų vyskupui (Nr. 705, 1883 05 12) nurodė, kad patvirtino kun. S. Leonavičių Silvanovcų parapijos administratoriumi (klebonu). 1885–1890 m. buvo Pajevonio parapijos vikaras. 1890–1896 m. Aukštosios Panemunės parapijos vikaras. 1896–1901 m. Balbieriškio parapijos vikaras valdantis parapiją prie V. Blaževičiaus. 1901–1906 m. Balbieriškio parapijos administratorius (klebonas). 1906– 1917 m. buvo Lukšių parapijos administratorius (klebonas). Būdamas Metelių parapijos vikaru, dažnai lankydavosi Teoline ir ten laikydavo Mišias. Už tai Varšuvos generalgubernatorius 1883 m. lapkričio 17 d. nubaudė 50 rb bauda. Už kenksmingą veiklą Hožos arba Silvanovcų parapijoje tarp buvusių unitų Varšuvos generalgubernatorius 1884 m. rugsėjo 6 d. įsakė iškelti iš tos parapijos ir paskyrė 150 rb baudą. Po šios baudos paskyrimo kun. S. Leonavičius vėl nelegaliai kišosi į stačiatikybės reikalus ir už tai Varšuvos generalgubernatoriaus 1885 m. sausio 5 d. nubaustas 150 rb bauda. Lukšių parapijoje iš parapijiečių nelegaliai rinko aukas. Varšuvos generalgubernatorius nurodė už tai atiduoti teismui. 1909 m. Suvalkų apygardos teismas nubaudė 5 rb. bauda. Knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Mirė Lukšiuose.  
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1870– 1915; J. Totoraitis, Iš mūsų atgijimo istorijos, Ateities spinduliai, 1916, Nr. 1, p. 42; Jonas Totoraitis, Lietuvos atgijimas, Chicago, Ill.: „Draugo“ sp., [1920], p. 95–97; Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Vilnius, 2004, p. 265; Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915. Opracował Paweł Kubicki, Część pierwsza, t. 3, Sandomierz, 1933, p.260–261.
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 105, 218, 604 (Kun. S. Leonavičiaus asmens byla); Suvalkų gubernatoriaus raštas Seinų vyskupui. Nr. 2055, 1872 09 30, LVIA, f. 1009, ap.7, b.94, l. 1; LVIA, f. 1009, ap. 1a, b. 239, l. 139.
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn