LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 3475    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2973
ID3475  
LaikotarpisXIX a.– XX a.  
PavardėBūčys / Buczys  
VardasPranciškus  
Gimė1849 01 02  
Mirė1925 04 18  
Gimimo vietaŠilgaliai  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1874 02 28        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų  
ParapijaPrienai, Seinai, Alvitas, Pakuonis, Gelgaudiškis  
AprašasValstiečių kilmės. Gimė Šilgalių k. Slavikų parapijoje (Naumiesčio aps.). Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1869 m. liepos 5 d. Kunigu įšventintas 1874 m. vasario 28 d. Po seminarijos baigimo paskirtas į Prienų parapiją. 1875 m. buvo Prienų parapijos vikaras. Seinų vyskupo P. P. Viežbovskio 1875 m. birželio 6/18 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė kun. P. Būčį Seinų katedros vikaru. 1876 m. Seinų katedros vikaras. Seinų vyskupo P. P. Viežbovskio 1876 m. gruodžio 17/29 d. raštas Varšuvos generalgubernatoriui, kad paskyrė kun. P. Būčį Alvito parapijos vikaru. 1878 m. Alvito parapijos vikaras. Seinų vyskupo P. P. Viežbovskio 1878 m. birželio 22/liepos 4 d. raštas Varšuvos generalgubernatoriui, kad paskyrė kun. P. Būčį Pakuonio parapijos vikaru ir juo buvo 1881 m. 1881–1925 m. Gelgaudiškio parapijos klebonas. Pakuonyje, Gelgaudiškyje platino lietuviškus leidinius. Varšuvos generalgubernatorius 1884 birželio 9 d. nubaudė Gelgaudiškio parapijos vikarą kun. P. Būčį 25 rb bauda, kad be leidimo nuvyko į kitą parapiją. Antrą kartą be leidimo nuvyko į Šakių parapiją į tos parapijos klebono kun. Kazimiero Kalendos laidotuves ir už tai Varšuvos generalgubernatorius 1892 m. birželio 27 d. nubaudė 25 rb bauda. Mirė Gelgaudiškyje.  
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1875–1925; Lietuvių enciklopedija, t. 3, p. 305; Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Vilnius, 2004, p.83–84; Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915. Opracował Paweł Kubicki, Część pierwsza, t. 3, Sandomierz, 1933, p. 342–343.
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 105, 218.
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn