LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 3342    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2973
ID3342  
LaikotarpisXIX a.  
PavardėJankaitis/Jonkajtys  
VardasKazimieras  
Gimė1835 01 03  
Mirė1881 05 02  
Gimimo vietaŠačkai Vilkaviškio parapija  
IšsilavinimasTikocino kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1859 08 30        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų  
ParapijaPakuonis, Seirijai, Prienai, Liudvinavas, Punskas  
AprašasGimė Šačkų k. Vilkaviškio parapijoje. Lomžos gimnazijoje baigė 2 klases. Į Tikocino kunigų seminariją įstojo 1855 m. Kunigu įšventintas 1859 m. rugpjūčio 30 d. 1859–1862 m. Pakuonio parapijos vikaras. 1863 m. buvo Seirijų parapijos vikaras. 1865 m. areštuotas už tai, kad priėmė sukilėlių priesaiką, pasakė kurstančio turinio pamokslą. 1865 m. liepos 31 d. lauko auditoriato sprendimu paskirta slapta priežiūra. 1866 m. Prienų parapijos vikaras. Būdamas Prienų parapijos vikaru atsisakė išklausyti išpažinties žandarų puskarininkio Dereviačino žmonos, nes ji ištekėjusi už stačiatikio. Nubaustas 10 rb bauda. 1870 m. Liudvinavo parapijos vikaras. Seinų vyskupijos administratoriaus 1871 sausio 5/17 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė Punsko parapijos vikaru. 1871 m. rugpjūčio 22 d. Punsko klebonas J. Šumavičius sudarė sutartį su vikaru K. Jonkaičiu dėl Punsko parapijos administravimo. 1871–1875 m. Punsko parapijos administratorius prie kurato (klebono) J. Šumavičiaus. Po Punsko klebono J. Šumavičiaus mirties 1875 gruodžio mėn. 17 d. kun. K. Jonkaitis buvo paskirtas Punsko parapijos administratoriumi (klebonu). Pradėjo statyti Punsko mūrinę bažnyčią. Mirė būdamas Punsko parapijos administratoriumi (klebonu).  
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1860–1882; P[ranciškus] A[ugustaitis], Seinų dijecezijos bažnyčių monografija, Vadovas, 1912, Nr. 43, p. 284; Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915. Opracował Paweł Kubicki, Część pierwsza, t. 3, Sandomierz, 1933, p. 255; Józef Łupiński, Seminarium duchowne w Tykocinie w latach 1769–1863, Łódź, 2011, p. 311.
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 218; AGAD, TKS, t.4 (mikrofilm. 27232), l.120; Byla apie katalikų dvasininkų atsisakymą išklausyti išpažinties asmenų, kurie susituokę su stačiatikiais. 1866, LVIA, f. 1010, b. 2555; Seinų vyskupijos kunigų sąrašas, 1866, LVIA, f. 1073, ap. 1, b. 548, l. 38–55.
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn