LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 3296    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2973
ID3296  
LaikotarpisXVIII a.– XIX a.  
PavardėŠipaila / Sipayłło  
VardasJuozapas  
Gimė1799 03 06  
Mirė1879 12 07  
Gimimo vietaPaberžupio k. Naumiesčio parapija  
IšsilavinimasLucko ir Tikocino kunigų seminarijos  
Šventimų datakunigo: 1822 08 15        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų  
ParapijaKeturvalakiai, Virbalis, Aukštoji Panemunė  
AprašasBajoras. Juozapas Šipaila gimė Paberžupio k. Naumiesčio parapijoje. Mokėsi Kauno ir Vilniaus mokyklose, buvo įstojęs į Liubiešavo pijorų vienuolyno novicijatą. Po to mokėsi Lucko kunigų seminarijoje, 1820 m. įstojo į Tikocino kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1822 m. rugpjūčio 15 d.
Kun. J. Šipaila 1823 m. buvo Keturvalakių parapijos vikaras, 1824–1829 m. Virbalio parapijos vikaras, 1830 m. Aukštosios Panemunės parapijos vikaras. 1831–1839 m.buvo Virbalio parapijos vikaras, o 1841-1845 m. buvo Virbalio parapijos kamendoriumi.
Kun. J. Šipaila 1846–1853 m. Buvo Keturvalakių parapijos administratorius prie klebono F. Radzinskio. 1854–1859 m. Keturvalakių parapijos administratorius. Nustatyta, kad 1863–1879 m. kun. J. Šipaila buvo Keturvalakių parapijos kuratas (klebonas). Turėjo kanauninko titulą. Mirė būdamas Keturvalakių parapijos klebonu.

 
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1824–1881; Lietuvos sakralinė dailė, t. 1: Vilkaviškio vyskupija, kn. 2: Vilkaviškio dekanatas, Vilnius, 1997, p. 170–171;Józef Łupiński, Seminarium duchowne w Tykocinie w latach 1769–1863, Łódź, 2011, p. 332.
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 143, l. 135–136 (Atsakymas į anketos klausimus apie atvykimą iš Rusijos imperijos į Lenkijos Karalystę, 1849); LVIA, f. 1009, ap. 7, b. 143, l. 5 (Pranešimas apie mirtį).
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn