LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
A†A Akademikas Profesorius Antanas Tyla (1929-2018)
Paskelbta: 2018-11-26 10:18:02

Eidamas 90-uosius metus, penktadienį (lapkričio 23 d.) šį pasaulį paliko Akademikas Profesorius Antanas Tyla.

Užuojauta šeimos nariams, giminėms, artimiesiems, bičiuliams ir bendražygiams.

Velionis pašarvotas Vilniaus laidojimo rūmų (Olandų g. 22) I-oje salėje. Atsisveikinti bus galima nuo pirmadienio (lapkričio 26 d.) 16 val.


Šv. Mišios už profesorių bus aukojamos Vilniaus arkikatedroje, 
pirmadienį 17:30 val.


Urna išnešama antradienį (lapkričio 27 d.) 12 val.

Laidotuvės vyks Karveliškių kapinėse.

Amžiną atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir Amžinoji šviesa jam tešviečia. 

Komentuokite


aukštyn